Реалността днес е различна от реалността вчера. Колите са различни, телефоните са различни, ние също, следователно и общуването ни се видоизменя. Съществува ли все още истинско общуване? Съществува ли все още този остров, който е всичко друго, но не и самотен? Остров изпълнен с очи познати до болка, където тайните се споделят лесно и всеки е какъвто е.