Политика за поверителност

• „Ейч енд Ес Медия” ООД с ЕИК 201364368 e регистрирано като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

 

• С използването на 12mag.net, потребителите се съгласяват, че в определени случаи, „Ейч енд Ес Медия” ООД може да събира и администрира личните им данни.

 

• В случай, че потребителите не желаят да предоставят лични данни на „Ейч енд Ес Медия” ООД, същите няма да могат да използват определени услуги, които се предлагат на 12mag.net, като например абонамент за онлайн бюлетин.

 

• За целите на регистрацията си, потребителите предоставят лични данни като собствени имена, адрес на електронна поща, мобилен телефонен номер, рождена дата и други.

 

• „Ейч енд Ес Медия” ООД не предоставя лични данни на трети страни.

 

• Лицата, които се регистрират и предоставят личните си данни, се съгласяват тези лични данни да бъдат използвани от „Ейч енд Ес Медия” ООД, както за информационни имейли, които да бъдат доставяни на потребителите, в това число абониране за статии и други, така и за други цели като информативни кампании, маркетингови цели, рекламни цели.

 

• С предоставянето на имейл адреси, лицата, които използват 12mag.net, се съгласяват да им бъдат изпращани съобщения по електронна поща, които съдържат рекламни, маркетингови, информативни и други съдържания.

 

• В случай че потребителите искат да ограничат получаването на даден вид съобщения, да коригират предоставени лични данни и т.н., те следва да информират „Ейч енд Ес Медия” ООД на следния e-mail адрес: promo@12mag.net.

 

• Всяко лице има право да възрази по всяко време срещу обработване на личните му данни като посочи законово основание за това; да възрази срещу обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг и/или срещу всяко действие на „Ейч енд Ес Медия” ООД по отношение на обработката на личните данни.

 

• Възражението по предходната точка трябва да е изпратено в писмен вид на адрес: гр. София, ул „Солунска“  4, вх. 1, до “Ейч енд Ес Медия” ООД.

 

• Събраната лична информация може да бъде използвана и с цел обработка на плащания, когато това е необходимо.

 

• Личните данни на потребителите са защитени според изискванията на европейското и българското законодателство в областта за защита на личните данни. Всички служители на „Ейч енд Ес Медия” ООД, отговарящи за съхранението на личните данни, са подробно инструктирани как да гарантират конфиденциалността на личните данни.

Потребителите могат по всяко време да се свържат с „Ейч енд Ес Медия” ООД, за да зададат въпроси по отношение на обработването на личните им данни на имейл адрес contact (at) 12mag.net